Chị Dậu khổ đến cùng đinh, phải bán những thứ gì?

Gia cảnh lâm vào "nhất nhì trong hạng cùng đinh", để có tiền nộp sưu cho chồng, chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố đã bán rất nhiều thứ. Vậy người phụ nữ cùng khổ này bán những gì?  

  • Chi Dau kho den cung dinh, phai ban nhung thu gi?
  • Chi Dau kho den cung dinh, phai ban nhung thu gi?-Hinh-2
  • Chi Dau kho den cung dinh, phai ban nhung thu gi?-Hinh-3
  • Chi Dau kho den cung dinh, phai ban nhung thu gi?-Hinh-4
  • Chi Dau kho den cung dinh, phai ban nhung thu gi?-Hinh-5
  • Chi Dau kho den cung dinh, phai ban nhung thu gi?-Hinh-6
  • Chi Dau kho den cung dinh, phai ban nhung thu gi?-Hinh-7
  • Chi Dau kho den cung dinh, phai ban nhung thu gi?-Hinh-8
  • Chi Dau kho den cung dinh, phai ban nhung thu gi?-Hinh-9
  • Chi Dau kho den cung dinh, phai ban nhung thu gi?-Hinh-10
Thu Hà (TH)