Hư cấu đặc sắc trong tác phẩm Đêm hội Long trì của Nguyễn Huy Tưởng

Đêm hội Long Trì là một cuốn tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Trong tác phẩm có những nhân vật có thật nhưng cũng có nhiều người, chi tiết được tác giả tưởng tượng, hư cấu nên. 

 • Hu cau dac sac trong tac pham Dem hoi Long tri cua Nguyen Huy Tuong
 • Hu cau dac sac trong tac pham Dem hoi Long tri cua Nguyen Huy Tuong-Hinh-2
 • Hu cau dac sac trong tac pham Dem hoi Long tri cua Nguyen Huy Tuong-Hinh-3
 • Hu cau dac sac trong tac pham Dem hoi Long tri cua Nguyen Huy Tuong-Hinh-4
 • Hu cau dac sac trong tac pham Dem hoi Long tri cua Nguyen Huy Tuong-Hinh-5
 • Hu cau dac sac trong tac pham Dem hoi Long tri cua Nguyen Huy Tuong-Hinh-6
 • Hu cau dac sac trong tac pham Dem hoi Long tri cua Nguyen Huy Tuong-Hinh-7
 • Hu cau dac sac trong tac pham Dem hoi Long tri cua Nguyen Huy Tuong-Hinh-8
 • Hu cau dac sac trong tac pham Dem hoi Long tri cua Nguyen Huy Tuong-Hinh-9
 • Hu cau dac sac trong tac pham Dem hoi Long tri cua Nguyen Huy Tuong-Hinh-10
 • Hu cau dac sac trong tac pham Dem hoi Long tri cua Nguyen Huy Tuong-Hinh-11
 • Hu cau dac sac trong tac pham Dem hoi Long tri cua Nguyen Huy Tuong-Hinh-12
 • Hu cau dac sac trong tac pham Dem hoi Long tri cua Nguyen Huy Tuong-Hinh-13
Sơn Hà