Những điểm độc đáo trong Bạn đến chơi nhà của nhà thơ Nguyễn Khuyến

Bạn đến chơi nhà là một trong những bài thơ đặc sắc của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Trong bài thơ nhà thơ đã tạo ra nhiều tình huống “lạ” khi bạn đến chơi nhà. Ngoài ra, cách xưng hô độc đáo của Nguyễn Khuyến cũng giúp bài thơ đặc biệt hấp dẫn.

  • Nhung diem doc dao trong Ban den choi nha cua nha tho Nguyen Khuyen
  • Nhung diem doc dao trong Ban den choi nha cua nha tho Nguyen Khuyen-Hinh-2
  • Nhung diem doc dao trong Ban den choi nha cua nha tho Nguyen Khuyen-Hinh-3
  • Nhung diem doc dao trong Ban den choi nha cua nha tho Nguyen Khuyen-Hinh-4
  • Nhung diem doc dao trong Ban den choi nha cua nha tho Nguyen Khuyen-Hinh-5
  • Nhung diem doc dao trong Ban den choi nha cua nha tho Nguyen Khuyen-Hinh-6
  • Nhung diem doc dao trong Ban den choi nha cua nha tho Nguyen Khuyen-Hinh-7
  • Nhung diem doc dao trong Ban den choi nha cua nha tho Nguyen Khuyen-Hinh-8
  • Nhung diem doc dao trong Ban den choi nha cua nha tho Nguyen Khuyen-Hinh-9
Thu Hà (TH)