Vai trò danh tướng Lã Tá Đường trong trận Bạch Đằng năm 938

Trong cuốn "Ngô Quyền và các danh tướng trong trận Bạch Đằng lịch sử", tác giả cho biết góp phần vào chiến thắng lững lẫy trên sông Bạch Đằng năm 938 có công sức của tướng Lã Tá Đường, người sau này trở thành một sứ quân thời loạn.

  • Vai tro danh tuong La Ta Duong trong tran Bach Dang nam 938
  • Vai tro danh tuong La Ta Duong trong tran Bach Dang nam 938-Hinh-2
  • Vai tro danh tuong La Ta Duong trong tran Bach Dang nam 938-Hinh-3
  • Vai tro danh tuong La Ta Duong trong tran Bach Dang nam 938-Hinh-4
  • Vai tro danh tuong La Ta Duong trong tran Bach Dang nam 938-Hinh-5
  • Vai tro danh tuong La Ta Duong trong tran Bach Dang nam 938-Hinh-6
  • Vai tro danh tuong La Ta Duong trong tran Bach Dang nam 938-Hinh-7
  • Vai tro danh tuong La Ta Duong trong tran Bach Dang nam 938-Hinh-8
  • Vai tro danh tuong La Ta Duong trong tran Bach Dang nam 938-Hinh-9
  • Vai tro danh tuong La Ta Duong trong tran Bach Dang nam 938-Hinh-10
Thu Hà