Trận đánh quan trọng nhất trong chiến tranh giành độc lập của Mỹ

Mặc dù cuộc chiến vẫn tiếp diễn trên biển và các mặt trận khác, chiến thắng của phe Lục địa tại Yorktown đã chấm dứt cuộc giao tranh tại các thuộc địa Mỹ. Trận Yorktown về cơ bản đã kết thúc cuộc chiến tranh giành Độc lập của Mỹ.

  • Tran danh quan trong nhat trong chien tranh gianh doc lap cua My
  • Tran danh quan trong nhat trong chien tranh gianh doc lap cua My-Hinh-2
  • Tran danh quan trong nhat trong chien tranh gianh doc lap cua My-Hinh-3
  • Tran danh quan trong nhat trong chien tranh gianh doc lap cua My-Hinh-4
  • Tran danh quan trong nhat trong chien tranh gianh doc lap cua My-Hinh-5
  • Tran danh quan trong nhat trong chien tranh gianh doc lap cua My-Hinh-6
  • Tran danh quan trong nhat trong chien tranh gianh doc lap cua My-Hinh-7
  • Tran danh quan trong nhat trong chien tranh gianh doc lap cua My-Hinh-8
T.B (tổng hợp)