Đạn pháo xe tăng T-55 có khả năng xuyên thủng M1 Abrams?

Chuyên gia quân sự Nga, ông Sergey Suvorov nhận định với hãng thông tấn Tass rằng, xe tăng chủ lực M1 Abrams của Mỹ không thực sự mạnh, chúng thậm chí còn bị pháo tăng T-55 xuyên thủng.

 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-2
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-3
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-4
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-5
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-6
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-7
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-8
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-9
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-10
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-11
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-12
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-13
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-14
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-15
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-16
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-17
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-18
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-19
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-20
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-21
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-22
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-23
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-24
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-25
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-26
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-27
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-28
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-29
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-30
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-31
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-32
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-33
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-34
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-35
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-36
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-37
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-38
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-39
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-40
 • Dan phao xe tang T-55 co kha nang xuyen thung M1 Abrams?-Hinh-41
Hoàng Anh - Theo Việt Hùng/ANTD