Dịch COVID-19 tại Mỹ: Sốc số người tử vong

Mỹ ghi nhận ít nhất 664.000 ca tử vong vì COVID-19, đồng nghĩa với việc cứ 500 người Mỹ thì có 1 người tử vong vì virus SARS-CoV-2.

  • Dich COVID-19 tai My: Soc so nguoi tu vong
  • Dich COVID-19 tai My: Soc so nguoi tu vong-Hinh-2
  • Dich COVID-19 tai My: Soc so nguoi tu vong-Hinh-3
  • Dich COVID-19 tai My: Soc so nguoi tu vong-Hinh-4
  • Dich COVID-19 tai My: Soc so nguoi tu vong-Hinh-5
  • Dich COVID-19 tai My: Soc so nguoi tu vong-Hinh-6
  • Dich COVID-19 tai My: Soc so nguoi tu vong-Hinh-7
  • Dich COVID-19 tai My: Soc so nguoi tu vong-Hinh-8
  • Dich COVID-19 tai My: Soc so nguoi tu vong-Hinh-9
  • Dich COVID-19 tai My: Soc so nguoi tu vong-Hinh-10
An An (T.H)