Hoành tráng cuộc diễu hành mừng Lễ Tạ ơn ở New York

Thiên An (Theo Reuters) -

(Kiến Thức) - Cuộc diễu hành hoành tráng mừng dịp Lễ Tạ ơn năm nay đã diễn ra ở thành phố New York (Mỹ), thu hút hàng triệu người tham gia.

 • Hoanh trang cuoc dieu hanh mung Le Ta on o New York
 • Hoanh trang cuoc dieu hanh mung Le Ta on o New York-Hinh-2
 • Hoanh trang cuoc dieu hanh mung Le Ta on o New York-Hinh-3
 • Hoanh trang cuoc dieu hanh mung Le Ta on o New York-Hinh-4
 • Hoanh trang cuoc dieu hanh mung Le Ta on o New York-Hinh-5
 • Hoanh trang cuoc dieu hanh mung Le Ta on o New York-Hinh-6
 • Hoanh trang cuoc dieu hanh mung Le Ta on o New York-Hinh-7
 • Hoanh trang cuoc dieu hanh mung Le Ta on o New York-Hinh-8
 • Hoanh trang cuoc dieu hanh mung Le Ta on o New York-Hinh-9
 • Hoanh trang cuoc dieu hanh mung Le Ta on o New York-Hinh-10
 • Hoanh trang cuoc dieu hanh mung Le Ta on o New York-Hinh-11
 • Hoanh trang cuoc dieu hanh mung Le Ta on o New York-Hinh-12
 • Hoanh trang cuoc dieu hanh mung Le Ta on o New York-Hinh-13
 • Hoanh trang cuoc dieu hanh mung Le Ta on o New York-Hinh-14
 • Hoanh trang cuoc dieu hanh mung Le Ta on o New York-Hinh-15