Toàn cảnh sứ mệnh đưa con người lên Mặt trăng 50 năm trước

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Sứ mệnh Apollo 11 đã mang theo ba nhà du hành vũ trụ lên Mặt Trăng và quay trở về Trái Đất an toàn được tiến hành vào đúng ngày này 50 năm trước đây.

 • Toan canh su menh dua con nguoi len Mat trang 50 nam truoc
 • Toan canh su menh dua con nguoi len Mat trang 50 nam truoc-Hinh-2
 • Toan canh su menh dua con nguoi len Mat trang 50 nam truoc-Hinh-3
 • Toan canh su menh dua con nguoi len Mat trang 50 nam truoc-Hinh-4
 • Toan canh su menh dua con nguoi len Mat trang 50 nam truoc-Hinh-5
 • Toan canh su menh dua con nguoi len Mat trang 50 nam truoc-Hinh-6
 • Toan canh su menh dua con nguoi len Mat trang 50 nam truoc-Hinh-7
 • Toan canh su menh dua con nguoi len Mat trang 50 nam truoc-Hinh-8
 • Toan canh su menh dua con nguoi len Mat trang 50 nam truoc-Hinh-9
 • Toan canh su menh dua con nguoi len Mat trang 50 nam truoc-Hinh-10
 • Toan canh su menh dua con nguoi len Mat trang 50 nam truoc-Hinh-11
 • Toan canh su menh dua con nguoi len Mat trang 50 nam truoc-Hinh-12
 • Toan canh su menh dua con nguoi len Mat trang 50 nam truoc-Hinh-13