Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng làm việc với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường

Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của VUSTA cần chú trọng công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học mang nhiều ý nghĩa, giá trị.

Ngày 16/2, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã làm việc với Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung lam viec voi Ban Khoa hoc Cong nghe va Moi truong
Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã làm việc với Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 
Tại buổi làm việc, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho biết: "Các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là lĩnh vực chuyên môn trong nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025) được VUSTA quan tâm, chú trọng triển khai. Đây cũng là lĩnh vực chuyên môn có tiềm năng lớn, có thế mạnh để thu hút, tập hợp đông đảo trí thức khoa học và công nghệ để phát huy trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm.
Mặc dù, kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các dự án bảo vệ môi trường của VUSTA không nhiều, nhưng với tinh thần năng động sáng tạo của các cá nhân, tổ chức thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc trong hệ thống đã huy động các nguồn tài chính khác nhau, tập hợp các nhà khoa tham gia nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật".
Chủ tịch VUSTA cho rằng, ngoài việc nghiên cứu thực hiện đề tài, dự án, Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của VUSTA cần chú trọng công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học mang nhiều ý nghĩa, giá trị.
Trong thời gian tới, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hướng tới mục tiêu năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển thì vai trò, vị trí nòng cốt và sự đóng góp trí tuệ, sức lực của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, trong đó có nguồn lực của Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (VUSTA) góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội là vô cùng quan trọng.
“Nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường hơn nữa, trong thời gian tới, Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của VUSTA cần phải có những giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn”, TSKH Phan Xuân Dũng nói.
Theo kế hoạch, Thường trực Đoàn Chủ tịch VUSTA sẽ làm việc liên tục với Văn phòng, các Ban và các đơn vị trực thuộc về công tác năm 2022 với mục đích thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng được giao.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: VUSTA - Trí tuệ, niềm tin và khát vọng
Thiên Tuấn