Công bố “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam công bố kết quả khảo sát và trao Giấy chứng nhận “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022.

Ngày 28/12, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức Hội nghị Công bố kết quả khảo sát và trao Giấy chứng nhận “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022.
Cong bo  “Hang hoa, dich vu nguoi tieu dung tin cay” nam 2022
 Hội nghị Công bố kết quả khảo sát và trao Giấy chứng nhận “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022.
Chương trình khảo sát có những tiêu chí cụ thể nên đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cao của các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các Hội thành viên tỉnh, thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, đặc biệt cộng đồng người tiêu dùng cả nước đã tham gia bình chọn tự nguyện, khách quan và với tinh thần trách nhiệm cao.
Người tiêu dùng đóng góp ý kiến bằng các hình thức: Gửi phiếu giấy trực tiếp, bằng đường link và nền tảng số trong 1 tháng, từ ngày 25/10/2022 và kết thúc vào ngày 25/11/2022.
Có 120 sản phẩm tham gia khảo sát thuộc 6 nhóm ngành hàng. Trong đó, Nhóm tiêu dùng, Làm đẹp có 10.166 câu trả lời, kết quả 95,4% “Tin cậy” và 4,6% “Không tin cậy”;
Nhóm Nông nghiệp có 11.381 câu trả lời, kết quả 95,9% “Tin cậy” và 4,1% “Không tin cậy”;
Nhóm Gia vị có 10.535 câu trả lời, kết quả 96,3% “Tin cậy” và 3,7% “Không tin cậy”;
Nhóm Đồ uống có 10.515 câu trả lời, kết quả 96,4% “Tin cậy” và 3,6% “Không tin cậy”;
Nhóm Đồ ăn có 10.413 câu trả lời, kết quả 96,4% “Tin cậy” và 3,6% “Không tin cậy”;
Nhóm Dịch vụ có 10.254 câu trả lời, kết quả 92,9% “Tin cậy” và 7,1% “Không tin cậy”.
Cong bo  “Hang hoa, dich vu nguoi tieu dung tin cay” nam 2022-Hinh-2
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam trao giấy chứng nhận "Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đánh giá: Cuộc khảo sát và công bố kết quả “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022 đã thành công tốt đẹp, có tác động tích cực đối với doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính và cung cấp cho đông đảo người tiêu dùng thông tin bổ ích trong lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, góp phần tích cực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022 là hoạt động ý nghĩa thực hiện các văn bản: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông báo kết luận của Bộ Chính trị số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kế hoạch số 530/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 15/4/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
>>> Mời độc giả xem thêm video Nhiều hàng hóa nghi nhập lậu trong nhà Thượng tá biên phòng:

(Nguồn: THĐT)

Thiên Tuấn