Công bố kết quả xét chọn Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa công bố kết quả xét chọn Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022.

Theo đó, trong thời gian qua, các Hội ngành toàn quốc, Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan Trung ương VUSTA đã tích cực tổ chức xét chọn và gửi hồ sơ đề cử để Hội đồng xét chọn trí thức KHCN tiêu biểu của VUSTA (Hội đồng) xét chọn, đề nghị Đoàn Chủ tịch VUSTA quyết định tôn vinh.
Cong bo ket qua xet chon Tri thuc KH&CN tieu bieu nam 2022
 VUSTA công bố kết quả xét chọn trí thức KHCN tiêu biểu.
Hội đồng đã tổ chức họp vào các ngày 18/4/2022 và 22/4/2022, Thường trực Đoàn Chủ tịch VUSTA có thông báo kết quả như sau:
Tổng số hồ sơ Hội đồng nhận được là 122 hồ sơ. Trong đó, tổng số hồ sơ xin rút khỏi danh sách đề cử là 4 hồ sơ; tổng hồ sơ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và đạt đủ số phiếu “Đồng ý” của Hội đồng là 109 hồ sơ; tổng số hồ sơ chưa đạt đủ số phiếu “Đồng ý” của Hội đồng là 9 hồ sơ.
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA đánh giá cao những sáng kiến sáng tạo của các trí thức, các nhà khoa học đã được áp dụng vào trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế xã hội góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. TSKH Phan Xuân Dũng ghi nhận và biểu dương trí thức thuộc các hội thành viên của VUSTA đã có thành tích xuất sắc trong công tác tập hợp, đoàn kết, vận động và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.
Chủ tịch VUSTA cho biết, liên hiệp hội tỉnh, thành phố đã tổ chức triển khai việc bình xét, đề cử trí thức KH&CN tiêu biểu thuộc đơn vị mình, bao gồm các hoạt động: tuyên truyền, nêu mục đích, ý nghĩa của hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu; giới thiệu Quy chế và Kế hoạch tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022; tổ chức họp hội đồng để lựa chọn trí thức tiêu biểu nhất trong hệ thống của mình và hoàn thiện hồ sơ gửi về Liên hiệp Hội Việt Nam kịp thời, đúng quy định.
Sự kiện tôn vinh trí thức tiêu biểu do VUSTA tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức, ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.
Thiên Tuấn