Cụm Thi đua số 02 phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2024

Google News

Ngày 29/3/2024, tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị phát động, ký kết Giao ước thi đua năm 2024 của các thành viên trong Cụm thi đua số 02 Liên hiệp Hội Việt Nam.

Cụm Thi đua số 2 Liên hiệp Hội Việt Nam gồm 08 đơn vị: Liên hiệp Hội Hà Nội – Cụm trưởng, Liên hiệp Hội Hải Phòng – Cụm phó, Liên hiệp Hội tỉnh Hải Dương, Liên hiệp Hội tỉnh Hà Nam, Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Ninh, Liên hiệp Hội tỉnh Nam Định, Liên hiệp Hội tỉnh Hưng Yên và Liên hiệp Hội tỉnh Thái Bình. Liên hiệp Hội Hải Phòng giữ vai trò Cụm trưởng, Liên hiệp Hội Hải Dương giữ vai trò Cụm phó của Cụm Thi đua số 02 năm 2024.
Cum Thi dua so 02 phat dong, ky ket giao uoc thi dua nam 2024
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024 
Thực hiện hoạt động năm 2024, Cụm Thi đua số 02 đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 38/KH-CTĐ02 về thực hiện công tác thi đua khen thưởng Cụm Thi đua số 02, năm 2024. Theo đó, trong năm 2024, Cụm Thi đua số 02 tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Liên hiệp Hội, quyết tâm phấn đấu đạt thành tích cao nhất năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 chào mừng Đại hội Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2025-2030) của Liên hiệp hội Việt Nam. Cụm Thi đua số 02 phấn đấu: 100% thành viên trong Cụm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức, đơn vị yếu kém; 100% cán bộ, công chức, người lao động, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; số lượng tập thể, cá nhân tại các đơn vị đạt hình thức khen thưởng bằng/vượt chỉ tiêu đăng ký…
Cum Thi dua so 02 phat dong, ky ket giao uoc thi dua nam 2024-Hinh-2
Đ/c Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp Hội thành phố Hải Phòng triển khai một số nội dung hoạt động năm 2024 của Cụm Thi đua số 02 
Tại Hội nghị, bà Nguyễn Hồng Yến, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Vusta đề nghị các đơn vị trong cụm triển khai thực hiện nội dung thi đua phải có nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, để góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của Cụm.
Tại Hội nghị, các thành viên trong cụm tiến hành ký kết giao ước thi đua của cụm thi đua số 02 năm 2024. Việc ký kết giao ước thi đua này nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, phát huy thành tích đã đạt được của khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và triển khai sâu rộng, đi vào thực chất, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Nguyễn Thanh Tùng