Đội ngũ trí thức đóng góp ý kiến phát triển Thủ đô

Đội ngũ thức Thủ đô đóng góp nhiều ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ phát triển triển Hà Nội giai đoạn 2011-2020.

Ngày 10/2, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ Trí thức Thủ đô vào dự thảo “Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 11-NQ/TƯ ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020”. TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tham dự và đồng chủ trì hội thảo.
Doi ngu tri thuc dong gop y kien phat trien Thu do
 TSKH Phan Xuân Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.
Phát biểu khai mạc, TS Lê Xuân Rao, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội cho biết, ngày 6/1/2012, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TƯ về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020”. Để cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị, năm 2012, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật Thủ đô; năm 2017, trên cơ sở sơ kết 5 năm thực hiện, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Kết luận số 22-KL/TƯ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ.
Đây là những văn kiện và văn bản pháp lý rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn 10 năm (2011-2020), đồng thời cũng khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.
Tiến sĩ Lê Xuân Rao cũng nhấn mạnh, Hội thảo được tổ chức là cơ hội phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức Thủ đô, bởi những ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đại biểu của các Hội thành viên sẽ được tổng hợp, báo cáo Thành ủy Hà Nội.
Trong suốt thời gian được tổ chức, hội thảo đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp rất tâm huyết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng các chuyên gia…
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện Kinh tế Việt Nam, dự thảo Báo cáo đã dựng được chân dung phát triển cơ bản của Hà Nội sau 10 năm thực hiện nghị quyết 11 của Bộ Chính trị.
Với TS, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, ông cũng bày tỏ thống nhất cao với đề xuất Bộ Chính trị sớm ban hành Nghị quyết về phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045 vì đây là căn cứ để triển khai hoàn thiện thể chế liên quan đến Thủ đô...
Theo Chủ tịch Hội Quy hoạch PTĐT Hà Nội Tô Anh Tuấn, việc phát triển hệ thống đường giao thông cần bổ sung yêu cầu rất quan trọng là gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với các khu vực phát triển đô thị mới.
TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, dự thảo Báo cáo cần đánh giá, bám sát mục tiêu của Nghị quyết 11 xem cái gì làm được, cái gì chưa làm được, nêu rõ nguyên nhân vì sao để có hướng khắc phục.
TS Nguyễn Quân cũng nhấn mạnh, về phương hướng, Hà Nội cần xác định rõ trụ cột và mũi nhọn phát triển; chỉ nên phát triển thành 3 trung tâm, đó là Trung tâm chính trị và hội nhập quốc tế; Trung tâm văn hóa và Trung tâm khoa học và công nghệ.
Dự thảo Báo cáo cũng chưa đưa ra được những đánh giá về vai trò chức năng mà Hà Nội đảm trách (thủ đô, trung tâm phát triển, động lực thúc đẩy, tiên phong đi đầu, dẫn dắt khoa học - công nghệ, cải cách thể chế và đổi mới mô hình tăng trưởng…). Cần định vị cụ thể Hà Nội trong các tuyến phát triển “Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ”, “Vùng Thủ đô”...
Phát biểu tại hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng cho biết: "Đội ngũ trí thức Thủ đô đóng góp một phần quan trọng trong sự phát triển bền vững và mạnh mẽ của Hà Nội, nhất là trong gian đoạn, thời kỳ mới với sự bùng nổ của khoa học công nghệ. Do đó, rất cần các ý kiến tâm huyết, gợi mở những chủ trương, định hướng, giải pháp từ các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức nói chung và trí thức Thủ đô nói riêng".
Chủ tịch VUSTA đề nghị các thành viên tham gia hội thảo phải đánh giá về nội dung dự thảo “Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 11-NQ/TƯ ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020” nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, toàn diện, rút ra được những mặt đạt được, bài học kinh nghiệm; những mặt chưa được và nguyên nhân; đề xuất những quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp khả thi cho từng giai đoạn phù hợp với xu thế phát triển, tình hình thực tiễn của thành phố và đất nước trong thời kỳ mới…
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Lễ ký kết giữa GFS và VUSTA
Thiên Tuấn