Hà Giang: Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 10

Ngày 20/7/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Liên hiệp Hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự Hội nghị có Lãnh đạo đại diện UBMTTQ tỉnh Hà Giang, lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành, các Hội thành viên, các Ủy viên BCH Liên hiệp Hội, nhằm kiểm điểm, đánh giá hoạt động công tác 6 tháng đầu năm, bàn các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ha Giang: Hoi nghi Ban chap hanh Lien hiep Hoi lan thu 10
 
Sáu tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19; quá trình hoạt động của Liên hiệp Hội cũng gặp không ít khó khăn nhưng Liên hiệp Hội tỉnh Hà Giang luôn khẳng định được vị trí, vai trò là trung tâm đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) ở trong và ngoài tỉnh; tích cực chủ động triển khai, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị BCH Liên hiệp Hội đã đề ra. Tập thể BCH, Ban thường vụ, Thường trực Liên hiệp Hội luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng, đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo điều hành và đã đạt được kết quả nổi bật trên 05 lĩnh vực: Tổ chức bộ máy cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh từng bước được củng cố theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả...
Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Liên hiệp Hội Hà Giang tập trung lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành 07 nhiệm vụ trọng tâm:
Chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến vào tháng 11/2021.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật thông qua các kênh: Trang thông tin điện tử Website của Liên hiệp Hội, nâng cao chất lượng các tin, bài, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các Hội thành viên và hội viên trong Liên hiệp Hội;
Tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành 02 nhiệm vụ tư vấn, phản biện theo danh mục nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao;
Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh lần thứ 15 (2020-2021), Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5 (2019-2021) và tham gia Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2021;
Cùng với các cơ quan, đơn vị của tỉnh triển khai hoàn thành 02 dự án: “Happy Việt Nam - Nâng cao nhận thức để phòng ngừa tình trạng thấp còi, suy dinh dưỡng ở trẻ em tại tỉnh Hà Giang” do tổ chức ASSIST - Đức tài trợ; dự án “Triển khai mô hình Nước uống học đường tăng cường tiếp cận nước sạch, cải thiện sức khỏe, môi trường cho học sinh và giáo viên một số điểm trường, khu vực khan hiếm nước sạch của tỉnh Hà Giang” do tổ chức USAID tài trợ;
Kết hợp với các cơ quan Trung ương và tỉnh tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp toàn quốc: “Sáng tạo khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” và Hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Phát huy vai trò của trí thức KH&CN với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang”. 
Theo Cao Hồng Kỳ/vusta