Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của VUSTA có đặc trưng cơ bản gì?

Liên hiệp  các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt  Nam (VUSTA) triển khai hoạt động  tư vấn, phản biện và giám định xã hội rất sớm, chỉ vài năm sau khi được thành lập. 

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội  của Liên hiệp  các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt  Nam (VUSTA) đã góp phần tham mưu, tư vấn đối với cơ quan Đảng và Nhà nước các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án quan trọng, có một số đặc trưng sau:
Các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định của VUSTA là hoạt động mang tính xã hội rất riêng của VUSTA. Các hoạt động này không chỉ dựa trên cơ sở khoa học, thực tiễn, độc lập, khách quan mà còn phản ánh khía cạnh xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội nhằm giúp các cơ quan, tổ chức được TV, PB&GĐXH có thêm thông tin và căn cứ trong việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án. Sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, các đơn vị triển khai và cộng đồng xã hội thì sẽ tạo ra tính khả thi, nâng cao hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn đời sống xã hội.
Hoat dong tu van, phan bien va giam dinh xa hoi cua VUSTA co dac trung co ban gi?
VUSTA tổ chức tòa đàm trực tuyến về điện gió ngoài khơi. 
Là kênh chính thống giúp cho trí thức KH&CN Việt Nam đóng góp ý kiến, tham mưu, tư vấn cho các cơ quan Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng của đất nước. VUSTA hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban bí thư, là cầu nối giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước và đội ngũ trí thức. Vì vậy, thông qua hoạt động TV, PB&GĐXH, đội ngũ trí thức có thể trực tiếp đóng góp ý kiến với các cơ quan Đảng và Nhà nước thông qua VUSTA.
Mang tính độc lập tương đối. Hoạt động TV, PB&GĐXH của VUSTA hoạt động mang tính chất độc lập, khách quan, dựa trên cơ sở khoa học. Các chuyên gia, trí thức trong hệ thống VUSTA hoạt động trong các tổ chức Hội, do vậy, khi tham gia TV, PB&GĐXH hầu như không bị áp lực từ các cơ quan quản lý nhà nước; đó là ý kiến của trí thức nhằm góp phần tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng.
Tuy nhiên, hoạt động TV, PB&GĐXH của VUSTA không phải là hoạt động tự phát, mà là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. VUSTA được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ TV, PB&GĐXH tại Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg và tại Điều lệ của VUSTA do Thủ tướngChính phủ phê chuẩn. Do vậy, các hoạt động TV, PB&GĐXH của VUSTA tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước với mục đích góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
VUSTA đã thực hiện tốt công tác TV, PB&GĐXH; có đủ năng lực nhiều ngành, nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Hiện nay, Liên hiệp hội Việt Nam có 90 hội thành viên là các hội KHKT với rất nhiều chuyên ngành đa dạng, phong phú. Trong toàn hệ thống, VUSTA có thể tập hợp được các chuyên gia, nhà KH&CN từ rất nhiều lĩnh vực chuyên môn của đất nước tham gia vào hoạt động TV, PB&GĐXH. Điều này vừa là đặc trưng, vừa là lợi thế của LHHVN trong hoạt động TV, PB&GĐXH mà không phải tổ chức nào cũng có được.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: VUSTA gặp gỡ cơ quan báo chí trong hệ thống

Nguồn: Kinh tế Tập đoàn

VUSTA