Kết quả diễn đàn khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Với thế mạnh tập hợp và đoàn kết trí thức tham gia đóng góp ý kiến cho Đảng và Nhà nước, Diễn đàn chính là một trong những hình thức tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp các Hội Khoa học và Xã hội Việt Nam (VUSTA) tổ chức nhằm tham gia ý kiến vào quá trình xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển KT-XH.

Quyết định số 501/2015/QĐ-TTg ngày 15/4/2015 về “Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia các hoạt động TV, PB&GĐXH các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển KTXH” được Thủ tướng Chính phủ giao cho Viện hàn lâm KH&CN, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội và VUSTA tổ chức diễn đàn thí điểm trong thời gian 5 năm (2015-2020).
Ket qua dien dan khoa hoc cua Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA. 
Tên của Diễn đàn đã thể hiện là một hình thức TV, PB&GĐXH. Với thế mạnh tập hợp và đoàn kết trí thức tham gia đóng góp ý kiến cho Đảng và Nhà nước, Diễn đàn chính là một trong những hình thức TV, PB&GĐXH được VUSTA tổ chức nhằm tham gia ý kiến vào quá trình xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển KT-XH.
Qua 5 năm thực hiện triển khai thí điểm Diễn đàn, VUSTA đã tổ chức 33 Diễn đàn với rất nhiều chủ đề đa dạng, phong phú. Các diễn đàn của VUSTA được tổ chức công khai, minh bạch; đảm bảo tính khoa học, trung thực, khách quan, dân chủ và có tính xây dựng. Việc triển khai thực hiện Diễn đàn chính là thực hiện nhiệm vụ TV, PB&GĐXH, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước giao cho VUSTA.
Với lực lượng đông đảo cán bộ KH&CN, trong thời gian qua, VUSTA và các hội thành viên đã rất tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong việc triển khai các diễn đàn. Thông qua diễn đàn, trí thức trong hệ thống VUSTA được công khai bày tỏ quan điểm, ý kiến, trao đổi thông tin, góp ý vào các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Các chủ đề Diễn đàn do VUSTA lựa chọn và tổ chức đều là những vấn đề nóng, hoặc các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Do vậy, Diễn đàn nhận được sự quan tâm và tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, cơ quan quản lý và xã hội.
Kết quả các diễn đàn đã góp phần hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án phát triển KT-XH quan trọng của ngành, địa phương cũng như của đất nước. Đồng thời, góp phần và làm lành mạnh hóa dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Một số diễn đàn do VUSTA tổ chức được dư luận xã hội, các nhà khoa học và truyền thông đánh giá rất cao, như Diễn đàn: “Một chương trình với nhiều bộ sách giáo khoa”; “Đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT; “Xây dựng chế độ công chức, công vụ chuyên nghiệp, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng công chức Việt Nam trong điều kiện cải cách hành chính”; “Phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020: Một số đột phá phát triển”; “Cơ sở khoa học của việc tính giá điện”; “An toàn thực phẩm - trách nhiệm của toàn xã hội”; “Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm từ việc lạm dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta”; Diễn đàn về các vấn đề đặt ra trong đổi mới thể chế kinh tế thời kỳ hội nhập quốc tế theo các Hiệp định mà Việt Nam đã ký kết; Diễn đàn về cải cách thủ tục hành chính; Diễn đàn về phát triển kinh tế tư nhân; Diễn đàn về nhiễm mặn do biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Diễn đàn Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW; Diễn đàn cải cách bộ máy hành chính theo tinh thần Nghị quyết 39- NQ/TW; Diễn đàn Tự chủ trong giáo dục đại học - những vấn đề đặt ra; Diễn đàn Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam - những vấn đề đặt ra.
Kết quả của diễn đàn của VUSTA đã góp phần rất lớn trong việc hoàn thiện các chủ trương, chính sách cũng như những dự án phát triển KT-XH.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: VUSTA gặp gỡ cơ quan báo chí trong hệ thống

Nguồn: Kinh tế Tập đoàn

VUSTA