Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam làm việc tại Thành uỷ TP HCM

Sáng 3/6, Đảng, Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có buổi làm việc với lãnh đạo thường trực Thành uỷ TP HCM.

Lien hiep cac hoi Khoa hoc va ky thuat Viet Nam lam viec tai Thanh uy TP HCM
Đồng chí Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP. HCM báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát triển đội ngũ trí thức của TP 
Đồng chí Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP HCM đã báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát triển đội ngũ trí thức của TP, kết quả thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.
Theo đó, công tác nhận thức tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh vốn có của đội ngũ trí thức thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ - UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ tham gia nhiều ý kiến vào việc xây dựng chính sách và thực hiện chính sách, nhất là các chính sách phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và chính sách đối với trí thức. Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học đã đồng hành, tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kiến thức chuyên môn để thành phố vượt qua đại dịch, hiến kế nhiều giải pháp, phương thức để thành phố phục hồi, phát triển kinh tế sau dịch Covid-19.
Đề xuất kiến nghị đối với Ban bí thư Trung ương Đảng tiếp tục chỉ đạo khảng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam và Liên hiệp hội 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương với tính chất là tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị.
Lien hiep cac hoi Khoa hoc va ky thuat Viet Nam lam viec tai Thanh uy TP HCM-Hinh-2
 TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo TP HCM
Tại buổi làm việc, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao lĩnh vực khoa học công nghệ, đặc biệt là vai trò của các nhà khoa học và đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của thành phố nói riêng. Đồng thời, nêu cao những thành quả khoa học đạt được trong phát triển đất nước thời gian qua là nhờ thành phố đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, dựa vào khoa học công nghệ.
“Trí thức khoa học công nghệ là bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. Các chủ trương, đường lối, giải pháp phát triển TP đều có ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức. Mong lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để LHH KH & KT TP HCM hoạt động lớn mạnh hơn nữa”, TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.
Đoàn VUSTA cũng đề xuất việc đẩy mạnh công tác tư vấn phản biện khoa học; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, tôn vinh đội ngũ trí thức; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tạo môi trường và không gian làm việc chung cho các đối tác, tổ chức nước ngoài… 
Lien hiep cac hoi Khoa hoc va ky thuat Viet Nam lam viec tai Thanh uy TP HCM-Hinh-3
 Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP. HCM tại buổi làm việc.
Về phía thành phố, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức TP trong đại dịch Covid-19, đã tham gia rất nhiệt tình, giúp cho TP có những phương thức chống dịch hiệu quả. Ông khẳng định, Liên hiệp hội KH & KT TP là nơi tập trung những tinh hoa trí thức của TP, công tác phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học, đội ngũ trí thức LHH đã làm rất tốt.
Đồng thời, Chủ tịch TP HCM cũng thẳng thắn nêu ra nhiều hạn chế như TP chưa phát huy hết tiềm năng của trí thức, chưa phát huy đúng vai trò của LHH trong việc phát triển TP; cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ vẫn chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chưa thu hút được nhiều nhân tài… TP sẽ tiếp tục nghiên cứu và củng cố phát huy làm tốt hơn trong thời gian tới.
Đồng chí Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP thì nhấn mạnh vai trò quan trọng của LHH KH & KT TP HCM cùng đội ngũ trí thức khoa học trong công cuộc phát triển của TP. Đặc biệt, TP. HCM là một trong những địa phương đầu tiên ban hành chính sách đãi ngộ, thu hút tầng lớp trí thức, nhân tài về sinh sống và làm việc tại TP để đóng góp, công hiến những giá trị tri thức, khoa học, kỹ thuật, xây dựng thành phố ngày một lớn mạnh. Thời gian tới TP sẽ xây dựng lại các chương trình phát triển Khoa học công nghệ gắn kết với các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của TP.
>>> Mời độc giả xem thêm video Lễ ký kết giữa GFS và VUSTA:

(Nguồn: VTV)

Quỳnh Hương – Nguyễn Kiên