Liên hiệp Hội Đắk Lắk góp ý Luật Công chứng (sửa đổi)

Google News

Sáng ngày 27/5, Liên hiệp hội Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện, góp ý Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi).

Các thành viên hội đồng là các chuyên gia đến từ Sở Tư pháp tỉnh, Trường Đại học Tây Nguyên, Phân viện trường Đại học Luật tại Đắk Lắk, Hội Luật gia tỉnh, Công ty Luật trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Vương Hữu Nhi làm chủ tịch Hội đồng.
Lien hiep Hoi Dak Lak gop y Luat Cong chung (sua doi)
Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Vương Hữu Nhi làm chủ tịch Hội đồng.
Trải qua gần 10 năm thực thi, áp dụng, Luật công chứng 2014 đã thể hiện một số bất cập cần khắc phục để phù hợp với sự phát triển chung của đất nước trong tình hình mới nhất là hoạt động công chứng trong bối cảnh bãi bỏ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, xã hội hoá công chứng, và sự đồng bộ giữa Luật công chứng và các quy phạm pháp luật khác trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa. Việc sửa đổi luật Công chứng là tất yếu nhằm hướng tới một đạo luật có chất lượng, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khoa học và chặt chẽ trong lĩnh vực công chứng.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã góp ý cụ thể, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên; độ tuổi hành nghề của công chứng viên; các nguyên tắc hành nghề công chứng; thời gian hành nghề công chứng; việc quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên; quy định trường hợp thẻ công chứng viên bị thu hồi trong trường hợp miễn nhiệm công chứng viên; trách nhiệm pháp lý của Văn phòng công chứng; quy định vốn pháp định cho hoạt động của văn phòng công chứng; giấy tờ chứng minh công chứng viên hợp danh đã góp vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp; quy định việc chuyển nhượng Văn phòng công chứng v.v…
Theo Đoàn Văn Thanh/ Vusta