Nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN

Truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN là sứ mệnh của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên trong thời kỳ mới.

Ngày 25/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ".
Phát biểu tại hội thảo, ThS Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký VUSTA khẳng định: Truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN là sứ mệnh của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên trong thời kỳ mới, là phương thức quan trọng để tri thức KH&CN phát triển, trở thành động lực phát triển của nền kinh tế, góp phần xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nang cao hieu qua hoat dong pho bien kien thuc KH&CN
 Hội thảo "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ" diễn ra tại Vĩnh Phúc.
Hội thảo đã được nghe 11 ý kiến tham luận của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Hà Giang, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Hội An toàn thực phẩm Việt Nam, Hội An toàn vệ sinh lao động Việt Nam.
Đồng thời, cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức của đơn vị mình; đề xuất với VUSTA một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức như việc thực hiện Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; các văn bản của Đảng, Nhà nước và của địa phương nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của VUSTA.
Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức KH&CN; xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng năm, kế hoạch 5 năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện.
Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương, các sở, ban, ngành ở địa phương, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn nhằm huy động tối đa các nguồn lực và kinh phí thực hiện nhiệm vụ; đa dạng hóa các hình thức và phương tiện truyền thông phổ biến kiến thức.
Nang cao hieu qua hoat dong pho bien kien thuc KH&CN-Hinh-2
 Các đại biểu tham gia hội thảo.
Các đại biểu cũng kiến nghị với VUSTA chủ động đề xuất cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của trí thức KH&CN, hướng dẫn các hội thành viên, tổ chức KH&CN đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, các nhà quản lý, nhà sáng chế, nhà khoa học… để hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN ngày càng được xã hội hóa sâu rộng, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất và đời sống nhân dân.

>>> Mời quý độc giả xem video: Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) Phan Xuân Dũng đánh giá về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.Thiên Tuấn