Người luôn đổi mới và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Thư viện ở Việt Nam

Trải qua hơn 30 năm công tác, gần 10 năm gắn bó với Hội Thư viện Việt Nam, Ths. Nguyễn Hữu Giới đã đóng góp cho ngành thư viện Việt Nam nhiều thành tích.

Là thành viên Ban Vận động thành lập Hội Thư viện Việt Nam (năm 2006), trong suốt khóa I (2006-2011), Ths. Nguyễn Hữu Giới là Ủy viên Thường trực Hội Thư viện Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Hội; Ông đã có nhiều cố gắng, nỗ lực cùng các đồng chí Lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam ổn định tổ chức, bộ máy của Hội; đồng thời triển khai có hiệu quả các công tác chuyên môn của Hội, như: Hội nghị, hội thảo, tập huấn, hội thi về thư viện; tham gia góp ý xây dựng các cơ chế-chính sách của ngành thư viện ở Việt Nam.
Từng là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Thư viện (khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021), rồi Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam (từ tháng 10/2017 đến nay), Ths. Nguyễn Hữu Giới đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, để tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức ngành thư viện xung quanh Hội; có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hội Thư viện Việt Nam và của ngành thư viện ngày càng phát triển đi lên.
Nguoi luon doi moi va gop phan nang cao chat luong hoat dong Thu vien o Viet Nam
Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện VN phát biểu tại Ngày sách và văn hóa đọc (Đại học Quốc gia Hà Nội - tháng 4 năm 2018) 
Trong nhiệm kỳ thứ 3 của Hội Thư viện VN (2016-2021), Ths. Nguyễn Hữu Giới đã cùng các đồng chí trong Ban Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Hội Thư viện Việt Nam xây dựng các Quy chế của Hội Thư viện; tăng cường phát triển hội viên mới (gần 5 năm qua, Hội đã kết nạp được trên 350 hội viên mới); tham gia tổ chức các hoạt động chuyên môn của Hội Thư viện VN...
Trong công tác Hội, ông Nguyễn Hữu Giới đã có một số sáng kiến, như: Chỉnh trang và đổi mới Trang tin điện tử (trang WEB) của Hội Thư viện, để tuyên truyền và kết nối thông tin trong toàn hệ thống Hội Thư viện VN (hiện đã kết nối với 63 thư viện tỉnh/TP, gần 200 thư viện trường đại học & cao đẳng ở VN); thường xuyên chỉ đạo các Chi hội-Liên chi hội thư viện hằng năm triển khai hoạt động thư viện và phục vụ văn hóa đọc cho nhân dân. Đ/c Chủ tịch Hội Thư viện cũng rất tích cực tham gia các hoạt động như: Hội thảo, hội nghị, tập huấn, hội thi của ngành Thư viện Việt Nam (trong đó tiêu biểu là Ngày sách Việt Nam 21/4 hằng năm, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc từ năm 2019 đến 2021 và một số cuộc thi Tuyên truyền giới thiệu sách ngành thư viện Việt Nam v.v…).
Tham gia tư vấn, góp ý các Văn bản pháp quy về công tác thư viện; tham gia Tư vấn, phản biện cơ chế-chính sách về thư viện; Tham gia Đoàn công tác Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, đi khảo sát việc thi hành Pháp lệnh Thư viện ở một số địa phương và đặc biệt tham gia góp ý cho Dự thảo Luật Thư viện (năm 2012 và năm 2019). Trong thời gian là Ủy viên Hội đồng Trung ương (khóa VII và khóa VIII) Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam luôn tích cực tham gia các hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn…), đồng chí luôn có nhiều ý kiến phát biểu góp ý, trao đổi & tham luận tại các diễn đàn này.
Với trọng trách là Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam hiện nay, Ths. Nguyễn Hữu Giới luôn chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ VHTTDL, và các Bộ/ngành TW, đẩy mạnh công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc, trong đó có: Bổ sung vốn tài liệu trong thư viện, đảm bảo tính kịp thời, phong phú, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí & cung cấp thông tin cho bạn đọc trên địa bàn; Thực hiện tốt công tác thông tin-tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ bạn đọc; Tăng cường ứng dụng CNTT (trong đó có triển khai chuyển đổi số) trong các hệ thống thư viện phục vụ CMCN 4.0; làm tốt công tác tuyên truyền & quảng bá về hoạt động thư viện trên các kênh thông tin đại chúng, trang website của các thư viện VN ; Đẩy mạnh hoạt động thư viện hướng về cơ sở…
Nguoi luon doi moi va gop phan nang cao chat luong hoat dong Thu vien o Viet Nam-Hinh-2
Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam Nguyễn Hữu Giới phát biểu tại Hội nghị Truyền thông, Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội Việt Nam (ngày 3/11/2021) 
Trải qua hơn 30 năm công tác trong ngành thư viện, gần 10 năm gắn bó với Hội Thư viện Việt Nam, Ths. Nguyễn Hữu Giới đã đóng góp cho ngành thư viện Việt Nam những thành tích nhất định, như: Tham gia biên soạn & phát hành cuốn sách: "Văn bản pháp quy về công tác thư viện" (in 4 lần, các năm: 1997,1999, 2002, 2008); Tham gia biên soạn & phát hành cuốn sách: "Các Thư viện và Trung tâm thông tin-Thư viện ở Việt Nam" (in 2 lần, các năm: 2006, 2012); Tham gia biên soạn & phát hành cuốn sách: "Tài liệu hướng dẫn thư viện cơ sở" (in năm: 2006); ; Tham gia nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Bộ (2006-2007): "Hoàn thiện thể chế thư viện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với sự nghiệp thư viện ở nước ta".
 Biên soạn & phát hành cuốn sách Gương người tốt-việc tốt ngành thư viện Việt Nam, với tiêu đề "Những người giữ lửa tình yêu với sách" (in 7 tập, từ năm 2004 đến năm 2018); Tác giả cuốn sách: "Xã hội hóa và đa dạng hóa tổ chức và hoạt động thư viện, tủ sách cơ sở khu vực đồng bằng Sông Hồng" (in năm 2012); Sưu tầm, tuyển chọn cuốn "Những vần thơ về thư viện" (in năm 2013); Là tác giả cuốn tiểu luận: "Suy nghĩ về sách, văn hóa đọc và thư viện" (in năm 2013); đồng thời, ông Giới cũng đã viết hơn 100 bài báo về thư viện và văn hóa đọc, đã in ở các báo/tạp chí Trung ương và địa phương…
Trong hoạt động của Hội Thư viện Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Hội luôn gương cao ngọn cờ đoàn kết, tập hợp trí thức ngành thư viện trong cả nước vào ngôi nhà chung là Hội thư viện Việt Nam, gương mẫu và luôn phát huy trí tuệ dân chủ, tính tập thể trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội và toàn thể hội viên, để khơi gọi sự sáng tạo và đổi mới trong hoạt động Hội, tạo điều kiện cho các thành viên trong Ban chấp hành Hội hoàn thành tốt trọng trách của mình.
Nguoi luon doi moi va gop phan nang cao chat luong hoat dong Thu vien o Viet Nam-Hinh-3
Các Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Biểu trưng và Bằng khen cho các trí thức KHCN tiêu biểu (ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện VN, người đứng thứ 2 từ trái qua phải) 
Với những cống hiến cho ngành Thư viện Việt Nam, cho hoạt động của Hội Thư viện Việt Nam thời gian qua, thạc sỹ Nguyễn Hữu Giới đã vinh dự đón nhận các danh hiệu cao quý: 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2010, 2014), 2 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (năm 2011 và 2014); Liên tục từ năm 2010 đến năm 2016 là Chiến sĩ thi đua cơ sở; nhận 05 Bằng khen của Bộ VHTT, Bộ VHTTDL (từ năm 2010 đến năm 2016); Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa-Thông tin (năm 2004); Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam (năm 2014). Và mới đây ngày 02/11/2019, đ/c Nguyễn Hữu Giới đã vinh dự được Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam trao tặng Bằng Khen của Liên hiệp Hội và vinh danh là Trí thức Khoa học Công nghệ tiêu biểu năm 2019. Đồng thời với những cống hiên xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, ông Nguyễn Hữu Giới đã vinh dự được Chủ tịch Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2019).
Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Đ/c Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, đồng thời cũng là phần thưởng dành cho Hội Thư viện Việt Nam trong chặng đường xây dựng và phát triển.
Theo VUSTA