Vì sao VUSTA luôn xứng đáng là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

Để trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã cố gắng hoàn thành tốt các hoạt động sau:

- Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN cùng với các thành viên khác của MTTQVN, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, một liên minh chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
- Giới thiệu các trí thức tiêu biểu để tham gia cơ quan dân cử các cấp để trở thành các Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong các nhiệm kỳ.
Vi sao VUSTA luon xung dang la thanh vien tich cuc cua Mat tran To quoc Viet Nam?
 VUSTA chung tay phòng chống COVID-19.
- Huy động đội ngũ chuyên gia tham gia đóng góp ý kiến vào các đường lối chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình phát triển KT-XH trọng điểm của TW và địa phương; xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng của đất nước, đặc biệt trong các lĩnh vực KH&CN, BVMT, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng và xóa đói, giảm nghèo bền vững.
- Phối hợp với các tổ chức thành viên của MTTQVN triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường liên minh công nhân - nông dân - trí thức và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức KH&CN với Đảng, Nhà nước và MTTQVN; tham gia đấu tranh bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, góp phần xây dựng và củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa các quốc gia và dân tộc.
- Tham gia vào các hoạt động xã hội khi Đoàn Chủ tịch TW MTTQVN phát động như ngày vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa, góp cho quỹ chống COVID.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Lễ ký kết giữa GFS và VUSTA
VUSTA