VUSTA phê duyệt dự án Cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số

VUSTA đã phê duyệt dự án “Cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số tại thị xã Sapa, Lào Cai và huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn”

Đây là dự án do Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (Trung tâm CRED), tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc VUSTA, tiếp nhận và triển khai với nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại từ tổ chức Helvetas Intercooperation gGmbH, quốc tịch Đức.
Với mục tiêu nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho người nghèo dân tộc thiểu số ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai và huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, dự án tập trung vào các nội dung hoạt động như sau: 450 nông hộ được tập huấn về canh tác theo tiêu chuẩn quốc tế; hình thành 05 tổ nhóm nông hộ ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai và huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; hỗ trợ các tổ nhóm nông hộ ký kết thỏa thuận thu mua với doanh nghiệp ít nhất từ 03 năm đến 05 năm, đảm bảo giá thu mua ổn định và công bằng.
VUSTA phe duyet du an Cai thien sinh ke cho nguoi dan toc thieu so
Tập huấn cho bà con làm nước rửa bát từ cây Atiso. 
Dự án được thực hiện trong thời gian 12 tháng, với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 118.423,56 EUR, góp phần đạt được nhiều mục tiêu phát triển bền vững khác nhau tại Việt Nam.
Theo Nguyễn Thị Thanh Huyền/VUSTA