VUSTA tổ chức Đoàn công tác liên ngành năm 2021

Vừa qua, VUSTA đã tổ chức buổi họp nhằm triển khai Đoàn công tác liên ngành, với sự tham dự đầy đủ của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Năm 2021, VUSTA đã xây dựng kế hoạch làm việc của Đoàn công tác liên ngành tại 15 tổ chức trực thuộc.

Nhằm thực hiện chức năng quản lý, giám sát và theo dõi việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc VUSTA tiếp nhận và triển khai, trong nhiều năm qua, VUSTA đã tổ chức Đoàn công tác liên ngành bao gồm các Bộ/ban ngành liên quan làm việc tại tổ chức cũng như tại địa bàn triển khai dự án.
Năm 2021, VUSTA đã xây dựng kế hoạch làm việc của Đoàn công tác liên ngành tại 15 tổ chức trực thuộc, trong đó có 13 tổ chức tại Hà Nội và 2 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và 3 địa bàn triển khai dự án của tổ chức tại các khu vực từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam.
Đây là các tổ chức đã tiếp nhận và triển khai nhiều chương trình, dự án viện trợ nước ngoài trong những năm vừa qua hoặc đã triển khai dự án lớn từ các đối tác phát triển song phương, các cơ quan của Liên hiệp quốc.
Nội dung của Đoàn công tác liên ngành dự kiến tập trung làm việc với các tổ chức tại 4 nhóm nội dung chính gồm (1) Công tác tuân thủ các quy định liên quan của nhà nước trong việc phê duyệt các hoạt động hợp tác quốc tế; (2) Công tác triển khai, tiến độ thực hiện và nội dung các hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng văn kiện đã được phê duyệt; (3) Công tác quản lý tài chính đối với các hoạt động hợp tác quốc tế và (4) Công tác Quản lý tổ chức, hành chính và nhân sự của tổ chức.
VUSTA to chuc Doan cong tac lien nganh nam 2021
Phó Chủ tịch Phạm Quang Thao chủ trì buổi họp triển khai Đoàn công tác liên ngành 
Ngày 12/3/2021, VUSTA đã tổ chức buổi họp nhằm triển khai Đoàn công tác liên ngành, với sự tham dự đầy đủ của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
Với mục tiêu của Đoàn công tác liên ngành nhằm tìm hiểu thực trạng và hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, đề xuất các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức trong hoạt động hợp tác quốc tế;
Đoàn công tác liên ngành do VUSTA tổ chức đã nhận được sự đánh giá cao của các thành viên tham gia họp. Tại buổi họp, các đại biểu đã thống nhất về chương trình làm việc của Đoàn công tác tại các tổ chức. Đoàn công tác bắt đầu thực hiện ngày công tác đầu tiên vào ngày 16/3/2021 tại Trung tâm SCDI.
>>>> Xem thêm video:  Lễ ký kết giữa GFS và VUSTA
Tập Đoàn GFS
Nguyễn Thị Thanh Huyền