Tập hợp, phát huy vai trò, đóng góp của Đoàn trong sự phát triển VUSTA

Tập hợp, phát huy vai trò, đóng góp của Đoàn trong sự phát triển VUSTA

Ông Nguyễn Quyết Chiến (Tổng thư ký Liên Hiệp hội, nguyên là Bí thư Đoàn LHHVN), ông Lê Thanh Tùng (Phó Chủ tịch Công đoàn LHHVN) và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam) đã có những chia sẻ về chặng đường 15 năm qua và định hướng phát triển thanh niên trong những năm tới của Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam.
Trang trước12