VUSTA và các Hội ngành nỗ lực đoàn kết, tập hợp và phát huy đội ngũ trí thức

Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội ngành toàn quốc đã cố gắng đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.

Ngày 15/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức “Hội nghị giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2022".
VUSTA va cac Hoi nganh no luc doan ket, tap hop va phat huy doi ngu tri thuc
Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc hội nghị. 
Đến dự hội nghị có đại diện các Ban ngành của Đảng, Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng; Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Quang Thao; Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến đồng chủ trì hội nghị.
Hội nghị có 4 nội dung cơ bản: Đánh giá sơ kết kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội ngành toàn quốc 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam đối với đất nước; hướng dẫn triển khai quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua hội, ngành toàn quốc; các đề xuất, kiến nghị với Liên hiệp Hội Việt Nam.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội ngành toàn quốc đã cố gắng đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong bối cảnh toàn xã hội vừa trải qua đại dịch COVID-19, đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào, được lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận và đánh giá cao.
Liên hiệp Hội Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn, các chủ trương, chính sách về xây dựng phát triển đất nước qua các hoạt động về hoạt động tư vấn phản biện, về khoa học công nghệ, các hoạt động phổ biến kiến thức, công tác tư tưởng cho trí thức, chính sách với trí thức, đào tạo nguồn nhân lực... Bên cạnh đó, khuyến khích sáng tạo khoa học và công nghệ như tổ chức triển khai thành công các cuộc thi sáng tạo khoa học: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC); Cuộc thi Sáng tạo thanh thiểu niên nhi động toàn quốc; Lễ tôn vinh trí thức Hội tiêu biểu năm 2022... đã tạo ra nguồn động viên, khích lệ rất lớn trong cộng đồng các nhà khoa học và công nghệ.
Các Hội ngành toàn quốc có vai trò quan trọng đối với công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Trong đó, đặc biệt là hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng đóng vai trò quan trọng, với tính thần vì cộng đồng, tính trung thực trong khoa học để phản ánh khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ... Thông qua việc triển khai các hoạt động tư vấn phản biện, các chuyên gia, các nhà khoa học của các Hội ngành toàn quốc đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Góp phần nâng cao vị thế và vai trò của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
VUSTA va cac Hoi nganh no luc doan ket, tap hop va phat huy doi ngu tri thuc-Hinh-2
 Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến báo cáo tổng kết hoạt động của LHHVN trước hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày báo cáo, đề xuất, kiến nghị và tập trung thảo luận về cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam đối với đất nước, các cơ chế, chính sách đối với phát triển khoa học và công nghệ...
Để phát huy những kết quả đã đạt được và hạn chế tối đa những khó khăn, trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp hội Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra, trong đó có 10 nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Liên hiệp hội và 8 nhiệm vụ trọng tâm đối với các hội ngành toàn quốc nhằm tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.
VUSTA va cac Hoi nganh no luc doan ket, tap hop va phat huy doi ngu tri thuc-Hinh-3
 Các đại biểu tham dự hội nghị.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng bày tỏ hoan nghênh các ý kiến phát biểu và mong muốn các Hội ngành toàn quốc sẽ tích cực tham gia đóng góp sức lực nhiều hơn nữa vào các hoạt động, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân....
Thiên Tuấn