Yên Bái: Hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện các dự án khởi nghiệp, sáng kiến xã hội”

Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái đã tổ chức Hội nghị "Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện các dự án khởi nghiệp, sáng kiến xã hội” sau 18 tháng triển khai thực hiện".

Yen Bai: Hoi nghi tong ket Du an “Ho tro thanh nien dan toc thieu so thuc hien cac du an khoi nghiep, sang kien xa hoi”
Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại Hội nghị. 
Dự án thuộc hợp phần 2 trong khuôn khổ dự án tổng thể “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam” do Liên minh Châu Âu và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tài trợ. Qua 18 tháng triển khai thực hiện, Dự án đã hỗ trợ thanh niên triển khai 2 sáng kiến xã hội, 6 sáng kiến khởi nghiệp: chăn nuôi dê nái sinh sản kết hợp dê nhốt chuồng; nuôi ốc nhồi thương phẩm và ốc giống; trồng cây khôi nhung dưới tán rừng sản xuất; xây dựng vườn ươm khôi nhung, vườn ươm cây quế giống đạt chuẩn... Các kết quả đạt được đều theo mục tiêu nâng cao kỹ năng tham gia tích cực cho thanh niên; giao quyền và thúc đẩy những sáng kiến của thanh niên trong quản lý kinh tế và giảm nghèo thông qua việc thực hiện các tiểu dự án, sáng kiến về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp ở 9 xã thuộc huyện Trấn Yên.
Yen Bai: Hoi nghi tong ket Du an “Ho tro thanh nien dan toc thieu so thuc hien cac du an khoi nghiep, sang kien xa hoi”-Hinh-2
Quang cảnh Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ thành tựu và kinh nghiệm, lắng nghe những đóng góp từ Ban quản lý Dự án, các cơ quan chính quyền địa phương và thanh niên; đồng thời, trao đổi, phân tích, đánh giá về thế mạnh,điểm yếu, cơ hội, thách thức để đưa ra những giải pháp cho việc duy trì, phát triển và nhân rộng các sáng kiến của thanh niên trong thời gian tới.
Theo Thu Hà/vusta