Cười ngất với chú chó giả vờ ngất xỉu để không bị cắt móng chân

Không muốn cô chủ cắt móng chân, chú chó giả vờ ngất xỉu cho thấy tài diễn xuất tuyệt đỉnh khi ngã lăn ra sàn nhà.

Cười ngất với chú chó giả vờ ngất xỉu để không bị cắt móng chân


Lý Thùy