Chiến đấu cơ MiG-29SMT: “Người hùng” thầm lặng của Mikoyan

Trà Khánh -

(Kiến Thức) - Đã tròn 18 năm kể từ khi nguyễn mẫu chiến đấu cơ MiG-29SMT đầu tiên bay thử nghiệm, nhưng đến nay nó vẫn đang giúp công ty MiG kiếm thêm các hợp đồng.

 • Chien dau co MiG-29SMT:
 • Chien dau co MiG-29SMT:
 • Chien dau co MiG-29SMT:
 • Chien dau co MiG-29SMT:
 • Chien dau co MiG-29SMT:
 • Chien dau co MiG-29SMT:
 • Chien dau co MiG-29SMT:
 • Chien dau co MiG-29SMT:
 • Chien dau co MiG-29SMT:
 • Chien dau co MiG-29SMT:
 • Chien dau co MiG-29SMT:
 • Chien dau co MiG-29SMT:
 • Chien dau co MiG-29SMT:
 • Chien dau co MiG-29SMT:
 • Chien dau co MiG-29SMT: