Kinh ngạc: “Pháo đài bay” B-52, B-1B, B-2 đang cùng ở Guam

Chiến Xa -

(Kiến Thức) - Hết sức kinh ngạc và bất ngờ khi bộ ba máy bay ném bom chiến lược của Mỹ gồm B-52, B-1B và B-2 cùng hiện diện tại căn cứ không quân trên đảo Guam. 

  • Kinh ngac: “Phao dai bay” B-52, B-1B, B-2 dang cung o Guam
  • Kinh ngac: “Phao dai bay” B-52, B-1B, B-2 dang cung o Guam-Hinh-2
  • Kinh ngac: “Phao dai bay” B-52, B-1B, B-2 dang cung o Guam-Hinh-3
  • Kinh ngac: “Phao dai bay” B-52, B-1B, B-2 dang cung o Guam-Hinh-4
  • Kinh ngac: “Phao dai bay” B-52, B-1B, B-2 dang cung o Guam-Hinh-5
  • Kinh ngac: “Phao dai bay” B-52, B-1B, B-2 dang cung o Guam-Hinh-6
  • Kinh ngac: “Phao dai bay” B-52, B-1B, B-2 dang cung o Guam-Hinh-7
  • Kinh ngac: “Phao dai bay” B-52, B-1B, B-2 dang cung o Guam-Hinh-8