Sức mạnh khủng khiếp máy bay ném bom B-1B Mỹ

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Máy bay ném bom B-1B có khả năng triển khai tới Biển Đông là một trong những máy bay ném bom hạng nặng nhanh nhất thế giới. 

 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-2
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-3
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-4
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-5
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-6
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-7
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-8
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-9
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-10
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-11
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-12
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-13
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-14
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-15
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-16
 • Suc manh khung khiep may bay nem bom B-1B My-Hinh-17