Lại thăm nơi sản xuất máy bay Su-34 VN có thể mua

Trà Khánh -

(Kiến Thức) - Để tạo thành một chiếc máy bay tiêm kích - bom Su-34, các công nhân Nga phải lắp ráp 57.000 linh kiện khác nhau theo đúng một quy trình ít tự động hóa.

 • Lai tham noi san xuat may bay Su-34 VN co the mua
 • Lai tham noi san xuat may bay Su-34 VN co the mua-Hinh-2
 • Lai tham noi san xuat may bay Su-34 VN co the mua-Hinh-3
 • Lai tham noi san xuat may bay Su-34 VN co the mua-Hinh-4
 • Lai tham noi san xuat may bay Su-34 VN co the mua-Hinh-5
 • Lai tham noi san xuat may bay Su-34 VN co the mua-Hinh-6
 • Lai tham noi san xuat may bay Su-34 VN co the mua-Hinh-7
 • Lai tham noi san xuat may bay Su-34 VN co the mua-Hinh-8
 • Lai tham noi san xuat may bay Su-34 VN co the mua-Hinh-9
 • Lai tham noi san xuat may bay Su-34 VN co the mua-Hinh-10
 • Lai tham noi san xuat may bay Su-34 VN co the mua-Hinh-11
 • Lai tham noi san xuat may bay Su-34 VN co the mua-Hinh-12
 • Lai tham noi san xuat may bay Su-34 VN co the mua-Hinh-13
 • Lai tham noi san xuat may bay Su-34 VN co the mua-Hinh-14
 • Lai tham noi san xuat may bay Su-34 VN co the mua-Hinh-15