Nhận mặt “anh em” tên lửa Klub-S mà Việt Nam sở hữu

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Ngoài biến thể Klub-S trang bị trên tàu ngầm Kilo 636 của Việt Nam thì “gia đình” tên lửa Klub còn có biến thể Klub-K, Klub-M, Klub-N, Klub-U.