Tận mắt bên trong tàu ngầm U-boat Đức thời CTTG 1

Hãy cùng xem bên trong tàu ngầm U-boat của Hải quân Đức chìm vào năm 1918 sau khi bị thủy lôi phóng từ tàu chiến bắn hạ.

  • Tan mat ben trong tau ngam U-boat Duc thoi CTTG 1
  • Tan mat ben trong tau ngam U-boat Duc thoi CTTG 1-Hinh-2
  • Tan mat ben trong tau ngam U-boat Duc thoi CTTG 1-Hinh-3
  • Tan mat ben trong tau ngam U-boat Duc thoi CTTG 1-Hinh-4
  • Tan mat ben trong tau ngam U-boat Duc thoi CTTG 1-Hinh-5
  • Tan mat ben trong tau ngam U-boat Duc thoi CTTG 1-Hinh-6
  • Tan mat ben trong tau ngam U-boat Duc thoi CTTG 1-Hinh-7
  • Tan mat ben trong tau ngam U-boat Duc thoi CTTG 1-Hinh-8
Theo Infonet