Tận mắt siêu tàu đổ bộ Zubr của Nga nã pháo

Văn Biên -

(Kiến Thức) -Tàu đổ bộ Zubr của Hải quân Nga đã thể hiện uy lực khủng khiếp tiêu diệt gọn mục tiêu bằng các hệ thống pháo và nhả xe bọc thép tấn công lên đất liền. 

 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao
 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao-Hinh-2
 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao-Hinh-3
 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao-Hinh-4
 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao-Hinh-5
 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao-Hinh-6
 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao-Hinh-7
 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao-Hinh-8
 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao-Hinh-9
 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao-Hinh-10
 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao-Hinh-11
 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao-Hinh-12
 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao-Hinh-13
 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao-Hinh-14
 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao-Hinh-15
 • Tan mat sieu tau do bo Zubr cua Nga na phao-Hinh-16