19 tướng lĩnh, sĩ quan công an trúng cử ĐBQH khóa XV là ai?

Trong danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, có 19 tướng lĩnh, sĩ quan công an đang công tác tại cơ quan Bộ, công an các đơn vị, địa phương và cơ quan thuộc Quốc hội.

 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-2
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-3
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-4
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-5
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-6
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-7
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-8
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-9
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-10
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-11
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-12
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-13
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-14
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-15
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-16
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-17
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-18
 • 19 tuong linh, si quan cong an trung cu DBQH khoa XV la ai?-Hinh-19
Hiểu Lam