8 nữ Bí thư Tỉnh ủy đang đương nhiệm: Họ là ai?

(Kiến Thức) - Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có 8 lãnh đạo nữ là Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-2
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-3
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-4
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-5
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-6
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-7
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-8
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-9
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-10
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-11
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-12
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-13
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-14
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-15
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-16
 • 8 nu Bi thu Tinh uy dang duong nhiem: Ho la ai?-Hinh-17
Trung Vương