Chân dung 17 Uỷ viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, trong số 18 Ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, có 17 người đã ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-2
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-3
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-4
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-5
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-6
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-7
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-8
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-9
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-10
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-11
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-12
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-13
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-14
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-15
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-16
 • Chan dung 17 Uy vien Bo Chinh tri trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-17
Hiểu Lam