Chân dung 7 uỷ viên TW Đảng bị thôi tham gia Ban chấp hành khoá XIII

Tính đến ngày 4/10/2022, đã có 7 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị khai trừ Đảng, cách chức, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

  • Chan dung 7 uy vien TW Dang bi thoi tham gia Ban chap hanh khoa XIII
  • Chan dung 7 uy vien TW Dang bi thoi tham gia Ban chap hanh khoa XIII-Hinh-2
  • Chan dung 7 uy vien TW Dang bi thoi tham gia Ban chap hanh khoa XIII-Hinh-3
  • Chan dung 7 uy vien TW Dang bi thoi tham gia Ban chap hanh khoa XIII-Hinh-4
  • Chan dung 7 uy vien TW Dang bi thoi tham gia Ban chap hanh khoa XIII-Hinh-5
  • Chan dung 7 uy vien TW Dang bi thoi tham gia Ban chap hanh khoa XIII-Hinh-6
  • Chan dung 7 uy vien TW Dang bi thoi tham gia Ban chap hanh khoa XIII-Hinh-7
  • Chan dung 7 uy vien TW Dang bi thoi tham gia Ban chap hanh khoa XIII-Hinh-8
  • Chan dung 7 uy vien TW Dang bi thoi tham gia Ban chap hanh khoa XIII-Hinh-9
Thiên Tuấn