Đại án Việt Á: Sai phạm của cựu Chủ tịch Hải Dương Nguyễn Dương Thái?

Ông Nguyễn Dương Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

 • Dai an Viet A: Sai pham cua cuu Chu tich Hai Duong Nguyen Duong Thai?
 • Dai an Viet A: Sai pham cua cuu Chu tich Hai Duong Nguyen Duong Thai?-Hinh-2
 • Dai an Viet A: Sai pham cua cuu Chu tich Hai Duong Nguyen Duong Thai?-Hinh-3
 • Dai an Viet A: Sai pham cua cuu Chu tich Hai Duong Nguyen Duong Thai?-Hinh-4
 • Dai an Viet A: Sai pham cua cuu Chu tich Hai Duong Nguyen Duong Thai?-Hinh-5
 • Dai an Viet A: Sai pham cua cuu Chu tich Hai Duong Nguyen Duong Thai?-Hinh-6
 • Dai an Viet A: Sai pham cua cuu Chu tich Hai Duong Nguyen Duong Thai?-Hinh-7
 • Dai an Viet A: Sai pham cua cuu Chu tich Hai Duong Nguyen Duong Thai?-Hinh-8
 • Dai an Viet A: Sai pham cua cuu Chu tich Hai Duong Nguyen Duong Thai?-Hinh-9
 • Dai an Viet A: Sai pham cua cuu Chu tich Hai Duong Nguyen Duong Thai?-Hinh-10
 • Dai an Viet A: Sai pham cua cuu Chu tich Hai Duong Nguyen Duong Thai?-Hinh-11
 • Dai an Viet A: Sai pham cua cuu Chu tich Hai Duong Nguyen Duong Thai?-Hinh-12
Minh Hiền