Cựu Bí thư Bình Dương lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội thế nào?

Cựu Bí thư tỉnh Bình Dương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện hành vi phạm tội, trực tiếp làm thất thoát hơn 761 tỷ đồng cho ngân sách.

  • Cuu Bi thu Binh Duong loi dung chuc vu, quyen han de pham toi the nao?
  • Cuu Bi thu Binh Duong loi dung chuc vu, quyen han de pham toi the nao?-Hinh-2
  • Cuu Bi thu Binh Duong loi dung chuc vu, quyen han de pham toi the nao?-Hinh-3
  • Cuu Bi thu Binh Duong loi dung chuc vu, quyen han de pham toi the nao?-Hinh-4
  • Cuu Bi thu Binh Duong loi dung chuc vu, quyen han de pham toi the nao?-Hinh-5
  • Cuu Bi thu Binh Duong loi dung chuc vu, quyen han de pham toi the nao?-Hinh-6
  • Cuu Bi thu Binh Duong loi dung chuc vu, quyen han de pham toi the nao?-Hinh-7
  • Cuu Bi thu Binh Duong loi dung chuc vu, quyen han de pham toi the nao?-Hinh-8
  • Cuu Bi thu Binh Duong loi dung chuc vu, quyen han de pham toi the nao?-Hinh-9
  • Cuu Bi thu Binh Duong loi dung chuc vu, quyen han de pham toi the nao?-Hinh-10
Hải Ninh