Đại án Việt Á: Ai khiến hàng loạt lãnh đạo, cán bộ Bộ Y tế…dính chàm?

Google News

Từ vi phạm của Viện trưởng Viện VSDT Trung ương kéo theo nhiều vi phạm, để Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm mang tên Việt Á.

 • Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?
 • Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?-Hinh-2
 • Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?-Hinh-3
 • Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?-Hinh-4
 • Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?-Hinh-5
 • Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?-Hinh-6
 • Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?-Hinh-7
 • Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?-Hinh-8
 • Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?-Hinh-9
 • Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?-Hinh-10
 • Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?-Hinh-11
 • Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?-Hinh-12
 • Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?-Hinh-13
 • Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?-Hinh-14
 • Dai an Viet A: Ai khien hang loat lanh dao, can bo Bo Y te…dinh cham?-Hinh-15
Tâm Đức