Đại án Việt Á: Những quan chức bộ, ngành nào đã bị khởi tố?

Google News

Đến nay, đại án Việt Á đã có 95 bị can bị khởi tố về nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, có một số quan chức Bộ Y tế, KH&CN.

  • Dai an Viet A: Nhung quan chuc bo, nganh nao da bi khoi to?
  • Dai an Viet A: Nhung quan chuc bo, nganh nao da bi khoi to?-Hinh-2
  • Dai an Viet A: Nhung quan chuc bo, nganh nao da bi khoi to?-Hinh-3
  • Dai an Viet A: Nhung quan chuc bo, nganh nao da bi khoi to?-Hinh-4
  • Dai an Viet A: Nhung quan chuc bo, nganh nao da bi khoi to?-Hinh-5
  • Dai an Viet A: Nhung quan chuc bo, nganh nao da bi khoi to?-Hinh-6
  • Dai an Viet A: Nhung quan chuc bo, nganh nao da bi khoi to?-Hinh-7
  • Dai an Viet A: Nhung quan chuc bo, nganh nao da bi khoi to?-Hinh-8
  • Dai an Viet A: Nhung quan chuc bo, nganh nao da bi khoi to?-Hinh-9
Hải Ninh