Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh cùng thuộc cấp “tiếp tay” thế nào?

Google News

Cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh đã có sai phạm trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài KHCN cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19.

 • Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?
 • Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?-Hinh-2
 • Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?-Hinh-3
 • Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?-Hinh-4
 • Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?-Hinh-5
 • Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?-Hinh-6
 • Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?-Hinh-7
 • Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?-Hinh-8
 • Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?-Hinh-9
 • Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?-Hinh-10
 • Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?-Hinh-11
 • Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?-Hinh-12
 • Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?-Hinh-13
 • Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?-Hinh-14
 • Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?-Hinh-15
Hải Ninh