Đảng ủy VUSTA thông tin chuyên đề năm 2023

Google News

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Đảng đoàn và Đảng ủy Liên hiệp các Hội khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam- VUSTA) tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề năm 2023.

Tham dự Hội nghị Thông tin chuyên đề năm 2023 có đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Thu Hà, Trưởng phòng tuyên truyền Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phùng Hữu Phú, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Bùi Thế Giang, nguyên Phó trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Âu – Bắc Mỹ, Ban Đối ngoại Trương ương; Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, Chỉ ủy viên các chi bộ và các đảng viên cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.
Dang uy VUSTA thong tin chuyen de nam 2023
 Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, hội nghị là là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Dang uy VUSTA thong tin chuyen de nam 2023-Hinh-2
Đồng chí Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên đề của đồng chí Phùng Hữu Phú về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, xây dựng Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò và tầm quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Dang uy VUSTA thong tin chuyen de nam 2023-Hinh-3
Đồng chí Phùng Hữu Phú, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội nghị. 
Đồng chí Phùng Hữu Phú nhấn mạnh tới vai trò của trí thức trong sự gương mẫu, nêu gương trong đạo đức, lối sống, tác phong. Ngày xưa, nói tới trí thức là kẻ sĩ, “trọng nghĩa khinh tài”, là người tôn trọng đạo lý. Trí thức ngày nay cần giữ lại hình tượng này đối với nhân dân.
Cho nên, tiên phong về gương mẫu lối sống phải chăng phải sống thật trong sạch, liêm chính. Chúng ta không khuyến khích nghèo khổ, an bình, lạc đạo, phải phấn đấu đời sống khá lên, nhưng phải khá một cách chân chính, phải bằng lao động chân chính.
“Nói tới trí thức phải lấy lòng tự trọng làm căn cốt, nói tới danh dự, trọng lời hứa, sự trung thực”, đồng chí Phùng Hữu Phú khẳng định.
Về giải pháp, đồng chí Phùng Hữu Phú cho rằng, quan trọng nhất là tự ngộ, tự giác. Không ai làm thay ai, áp đặt được vào tư tưởng, tình cảm của đảng viên, nhất là đảng viên trí thức. Để tăng cường tính tiên phong, gương mẫu từng đảng viên phải tự ý thức, tự soi, tự sửa, tự suy ngẫm.
Một điều nữa rất quan trọng, đó là sự chăm lo của tổ chức. Một người tốt sống trong một môi trường tốt sẽ tốt hơn rất nhiều, còn nếu trong một môi trường xấu sẽ bị thoái hóa. Cho nên, ngoài sự tự giác của cá nhân, còn phải có sự chăm lo của tổ chức.
Sự chăm lo đó thể hiện ở 4 khía cạnh. Thứ nhất, là xây dựng một môi trường kỷ cương, đoàn kết, nhân văn, con người trí thức được tôn trọng. Trong đó, mỗi người trí thức cảm thấy mình được tôn trọng.
Thứ hai, xây dựng một môi trường sáng tạo, cống hiến. Mỗi một ý tưởng sáng tạo đều được trân trọng, tạo điều kiện để phát huy.
Thứ ba, là xây dựng một môi trường phát triển toàn diện.
Thứ tư, là chăm lo điều kiện sống và làm việc của trí thức, để trí thức có thể sống được bằng lương.
Dang uy VUSTA thong tin chuyen de nam 2023-Hinh-4
 Đồng chí Bùi Thế Giang, nguyên Phó trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Âu – Bắc Mỹ
Tiếp theo, Hội nghị đã nghe Chuyên đề Vài nét về tình hình biển Đông và quan hệ Việt, Mỹ nhân chuyên thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden do đồng chí Bùi Thế Giang, nguyên Phó trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Âu – Bắc Mỹ, Ban Đối ngoại Trương ương làm báo cáo viên trình bày.
Phát biểu chỉ đạo và bế mạc tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cảm ơn sự truyền đạt nội dung 2 chuyên đề của các báo cáo viên và sự tham gia trách nhiệm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Đồng chí Phạm Quang Thao đề nghị sau khi kết thúc hội nghị, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên bằng việc tổ chức các Hội nghị chuyên đề để nhằm kịp thời quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, nêu gương nhằm góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam càng trong sạch, vững mạnh.

Mai Loan