Giang hồ Thảo “lụi” và loạt trùm xã hội đen xộ khám từ đầu năm 2023

Google News

Từ đầu năm nay rất nhiều trùm giang hồ hồ cộm cán đã bị Công an bắt giữ với các tội danh khác nhau như trùm giang hồ Thảo "lụi", Tèo "chùa", Cọp bãi bổn...

  • Giang ho Thao “lui” va loat trum xa hoi den xo kham tu dau nam 2023
  • Giang ho Thao “lui” va loat trum xa hoi den xo kham tu dau nam 2023-Hinh-2
  • Giang ho Thao “lui” va loat trum xa hoi den xo kham tu dau nam 2023-Hinh-3
  • Giang ho Thao “lui” va loat trum xa hoi den xo kham tu dau nam 2023-Hinh-4
  • Giang ho Thao “lui” va loat trum xa hoi den xo kham tu dau nam 2023-Hinh-5
  • Giang ho Thao “lui” va loat trum xa hoi den xo kham tu dau nam 2023-Hinh-6
  • Giang ho Thao “lui” va loat trum xa hoi den xo kham tu dau nam 2023-Hinh-7
  • Giang ho Thao “lui” va loat trum xa hoi den xo kham tu dau nam 2023-Hinh-8
Gia Đạt