Hành trình phá án: Bảo vệ vũ trường lao theo “chân dài” và cái kết đắng

Hưng là bảo vệ và được "chân dài" thuê vận chuyển ma tuý, từ đây cuộc đời thanh niên này trượt dài. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-2
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-3
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-4
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-5
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-6
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-7
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-8
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-9
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-10
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-11
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-12
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-13
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-14
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-15
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-16
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-17
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-18
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-19
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-20
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-21
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-22
 • Hanh trinh pha an: Bao ve vu truong lao theo “chan dai” va cai ket dang-Hinh-23
Gia Đạt