Phát huy sức mạnh Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc

Google News

Ngày 28/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc năm 2023.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho biết, trong thời gian qua Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963-18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023) vào ngày 24/3/2023. Buổi lễ đã được vinh dự đón Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy viên Trung ương Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng đối với đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam và VUSTA. VUSTA đã tổ chức quán triệt, phổ biến bài phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phat huy suc manh Hoi Khoa hoc va Ky thuat nganh toan quoc
VUSTA tổ chức Hội nghị giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc năm 2023.
VUSTA đã thực hiện vai trò làm cầu nối giữa các tổ chức thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với đội ngũ trí thức KH&CN, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách phát triển; đoàn kết tập hợp các trí thức KH&CN qua các hoạt động về KH&CN, phổ biến kiến thức, công tác tư tưởng cho trí thức, chính sách với trí thức, đào tạo nguồn nhân lực...
Các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc đã có nhiều đổi mới trong các hoạt động KH&CN, Phổ biến kiến thức. Các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng đóng vai trò quan trọng, đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những kết quả đó rất đáng biểu dương.
Phat huy suc manh Hoi Khoa hoc va Ky thuat nganh toan quoc-Hinh-2
TSKH Phan Xuân Dũng. 
Theo TSKH Phan Xuân Dũng, mặc dù có rất nhiều khó khăn, thách thức. Song, với tinh thần của Đại hội VIII của VUSTA là “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, chúng ta mong rằng sẽ nhanh chóng vượt qua để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ Đảng, nhà nước giao phó.
Trong thời gian tới, VUSTA và các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc sẽ cùng nhau tích cực triển khai các hoạt động, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển VUSTA là tổ chức chính trị - xã hội, là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Tại Hội nghị, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA đã báo cáo tóm tắt sơ kết hoạt động của VUSTA và các Hội ngành toàn quốc. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Theo đó, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
Phat huy suc manh Hoi Khoa hoc va Ky thuat nganh toan quoc-Hinh-3
PGS.TS Phạm Ngọc Linh. 
Triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của Liên hiệp Hội Việt Nam theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Tiếp tục thực hiện các kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra TW, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tiếp tục tổ chức các đoàn công tác của Đảng đoàn tới làm việc với Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, thành phố trực thuộc TW nhằm hỗ trợ công tác củng cố, phát triển tổ chức và hoạt động của LHH địa phương...
Đối với Hội ngành toàn quốc, cần phải xây dựng tầm nhìn, chiến lược phát triển của về mô hình tổ chức, kế hoạch nguồn lực nhân sự, nguồn lực tài chính, truyền thông và quảng bá hình ảnh của tổ chức.
Xây dựng, ban hành các Quy chế, Quy định theo Điều lệ Hội, kiện toàn, nâng cao chất lượng họat động của những Hội thành viên còn yếu kém.
Đổi mới tổ chức, phương thức tập hợp hội viên; đảm bảo sự đan xen các thế hệ cán bộ hội và hội viên; có kế hoạch cụ thể để nâng tỷ lệ hội viên là cán bộ trẻ đang làm việc trong các viện nghiên cứu, trường đại học, góp phần tạo thêm động lực và sức sáng tạo, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Chủ động triển khai thực hiện quy chế phối hợp hoạt động và nâng cao chất lượng và nội dung phối hợp hoạt động giữa VUSTA và các Hội ngành toàn quốc...
Phat huy suc manh Hoi Khoa hoc va Ky thuat nganh toan quoc-Hinh-4
 TS Lê Công Lương.
Tại Hội nghị, TS Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban KH, CN&MT Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày tham luận “Phát huy vai trò tư vấn, phản biện của các Hội ngành toàn quốc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”.
TS Lê Công Lương nhấn mạnh, để triển khai thực hiện rộng rãi, có nề nếp và thường xuyên về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nói chung và về lĩnh vực tài nguyên môi trường nói riêng, VUSTA và các Hội ngành cần khẩn trương tham mưu, đề xuất sửa đổi Quyết định 14 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tư vấn, phản biện và giám định xã hội; làm việc với các UBND tỉnh, các bộ, sở, ban ngành hữu quan để xây dựng một quy chế phối hợp trong các hoạt động này.
Xây dựng cơ sở dữ liệu về các chuyên gia trong và ngoài hội, phân loại theo các lĩnh vực chuyên môn và sử dụng các tiêu chí thích hợp để có thể đánh giá năng lực thực sự của từng chuyên gia trong các lĩnh vực; Liên kết các Hội cùng lĩnh vực hoạt động, phối hợp trong hoạt động tư vấn, phản biện...
Phat huy suc manh Hoi Khoa hoc va Ky thuat nganh toan quoc-Hinh-5
 Bà Dương Thị Nga, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Liên hiệp Hội Việt Nam.
Bà Dương Thị Nga, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Liên hiệp Hội Việt Nam cũng trình bày tham luận Vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội ngành toàn quốc trong Chiến lược và Kế hoạch quốc gia về Tăng trưởng Xanh. Trong đó, đề cập nhiều đến đề xuất hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực cho các dự án, nhiệm vụ về tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh.
Phat huy suc manh Hoi Khoa hoc va Ky thuat nganh toan quoc-Hinh-6
Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị. 
Phát biểu tại Hội nghị, TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng: “Cần phải tích cực cải cách hành chính, chuyển dịch vụ công cho các tổ chức Hội ngành, nhất là trong công tác giám định xã hội và cấp các chứng chỉ nghề nghiệp, chứng chỉ kỹ sư”.
Phát biểu bế mạc, TSKH Phan Xuân Dũng biểu dương và đánh giá cao các đại biểu tham gia Hội nghị với tinh thần rất tích cực, trách nhiệm và khoa học.
“Đảng, Nhà nước rất quan tâm đội ngũ trí thức. Công tác kết nối giữa VUSTA với các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội trong suốt thời gian qua được xem là điểm nổi bật. Giá trị của các Hội thảo của chúng ta đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội”, Chủ tịch VUSTA nói và nhấn mạnh, những kết quả đạt được của VUSTA, của trí thức KHCN không tách rời với các Hội ngành toàn quốc.
“Đội ngũ trí thức KHCN có vai trò cực kỳ quan trọng, đôi khi là quyết định, đặc biệt là trong các công tác tư vấn, phản biện”, TSKH Phan Xuân Dũng nói và cho biết sẽ ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu trong Hội nghị giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc năm 2023.
>>> Mời độc giả xem thêm video Kỷ niệm 40 năm Vusta:
  
Thiên Tuấn