Quang Rambo và loạt giang hồ xộ khám: Vì sao kẻ này đi tù, kẻ khác lại lên?

Ngọc Thiện (TH) -

(Kiến Thức) - Mới đây, giang hồ Đỗ Văn Quang (tức Quang “Rambo”) đã bị bắt về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, nhiều giang hồ khác cũng bị lực lượng chức năng cho "xộ khám", nhưng cứ kẻ này đi tù lại có giang hồ khác nổi lên. Vì sao?

 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-2
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-3
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-4
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-5
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-6
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-7
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-8
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-9
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-10
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-11
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-12
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-13
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-14
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-15
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-16
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-17
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-18
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-19
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-20
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-21
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-22
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-23
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-24
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-25
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-26
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-27
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-28
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-29
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-30
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-31
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-32
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-33
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-34
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-35
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-36
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-37
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-38
 • Quang Rambo va loat giang ho xo kham: Vi sao ke nay di tu, ke khac lai len?-Hinh-39