TikTok Nờ Ô Nô miệt thị người nghèo: Nhan nhản clip “bẩn”...xử sao?

Google News

TikTok Nờ Ô Nô vừa bị xử phạt do đăng tải loạt video có nội dung không tôn trọng người già neo đơn. Tuy nhiên, mạng xã hội nhan nhản clip bẩn… xử lý vấn nạn này thế nào?

 • TikTok No O No miet thi nguoi ngheo: Nhan nhan clip “ban”...xu sao?
 • TikTok No O No miet thi nguoi ngheo: Nhan nhan clip “ban”...xu sao?-Hinh-2
 • TikTok No O No miet thi nguoi ngheo: Nhan nhan clip “ban”...xu sao?-Hinh-3
 • TikTok No O No miet thi nguoi ngheo: Nhan nhan clip “ban”...xu sao?-Hinh-4
 • TikTok No O No miet thi nguoi ngheo: Nhan nhan clip “ban”...xu sao?-Hinh-5
 • TikTok No O No miet thi nguoi ngheo: Nhan nhan clip “ban”...xu sao?-Hinh-6
 • TikTok No O No miet thi nguoi ngheo: Nhan nhan clip “ban”...xu sao?-Hinh-7
 • TikTok No O No miet thi nguoi ngheo: Nhan nhan clip “ban”...xu sao?-Hinh-8
 • TikTok No O No miet thi nguoi ngheo: Nhan nhan clip “ban”...xu sao?-Hinh-9
 • TikTok No O No miet thi nguoi ngheo: Nhan nhan clip “ban”...xu sao?-Hinh-10
 • TikTok No O No miet thi nguoi ngheo: Nhan nhan clip “ban”...xu sao?-Hinh-11
Tâm Đức